Identifikace podle razítka

Tato sekce výbojkopedie slouží všem zájemcům, kteří by rádi zjistili například stáří výbojky nebo její typ a samozřejmě také, jakou má výbojka sběratelskou cenu. Jsou zde uvedena všechna razítka jak standardní, tak raritní a netypická.

I. Co nám říká razítko:

Razítko na výbojkách je hlavním identifikačním prvkem, kterým se řídíme. Říká nám, o jaký typ výbojky jde a nebo kdy byla přibližně vyrobena. Avšak jsou případy, kdy se nějakým způsobem otisklo na výbojku špatné razítko, což je pochopitelně sběratelsky velmi zajímavé. Znám několik kuriozit - 400W halogenidka RVI s razítkem RVI 1000W, běžná rtuťovka RVLX s razítkem RVY (což je podle mě snad ještě vzácnější než originál žlutá RVY), razítko kde chybí nápis Tesla, malé číslo či "made in..." apod. Občas se najde i výbojka s razítkem, kde je místo RVLX 250W napsáno 250WRVLX. Příkladů by se našlo více.

Sběratelům však jde i o určení přibližného stáří výbojky - jak vidíte na obrázku níže, je na razítku většinou uvedeno troj číslo, například 141. Jednička na začátku v tomto případě značí podnik Tesla Holešovice (každý výrobní závod Tesla měl své číslo (1 až 8), které tvořilo první číslici v razítku. Závod č.1 sídlil v Praze/Holešovice, závod č.4 v Králikách, závod č.7 v Nových Zámcích), prostřední čtyřka znamená koncové číslo roku - zde nastává problém, že může jít o roky 1964, 1974, 1984 a 1994. Chce to však myslet a výbojku si více prohlédnout. Pokud je na ní již Made in Czech republic, je jasné, že jde o rok 1994. Pokud má výbojka označení RVL (bez X) a ručně psané číslo na hořáku, půjde o rok 1964. Roky 1974 a 1984 (Made in Czechoslovakia) od sebe rozlišíme zase vnitřní konstrukcí - delta systém bude rok 1974, pokud již hořák drží drátová konstrukce, je to již rok 1984. Jde jen o zkušenost a praxi v rozpoznávání. Pokud toto malé číslo začíná 4 (Tesla Králíky) či 7 (Tesla Nové Zámky), jde již o novější výrobek. Tak např. 431 je rok 1993 a 731 taktéž. Třetí číslo v trojčíslí v 60. letech značilo měsíc v roce, kdy byla výbojka vyrobena. Takže číslo 166 značí výbojku z června 1966. Poslední tři měsíce dostali písmeno, R, L, P, takže 16L značí listopad 1966. Od roku 1967 je třetí číslo vždy jednička nebo tam není žádné. Místo měsíce se určovalo jen pololetí, ve kterém byla výbojka vyrobena, tzn.: první pololetí se označovalo číslicí 1, druhé pololetí se neoznačovalo vůbec. V roce 1969 byla Tesla přejmenována na TOVOS (TOVárna na OSvětlování), takže pokud máte na výbojce na razítku napsáno TOVOS, bude s velkou pravděpodobností z roku 1969. Pokud není razítko na výbojce vůbec vidět - může se stát, že se razítko za ty roky docela smazalo. Nezoufejte, stačí výbojku pořádně vyčistit a hledat. Velkou pomocí je dýchat na baňku a natáčet ji různými směry proti světlu, i takto jde razítko ve většině případů objevit.

razítka výbojek

Obr.1. Popis značek na razítku výbojek: 1 - ESČ: značka Elektrotechnického Svazu Českého. 2 - pravděpodobně také nějaká certifikační značka ESČ. 3 - malé číslo, ze kterého zjistíme přibližné datum výroby, v tomto případě je to první pololetí roku 1994. 4 - značka znamenající "vyžaduje předřadník". 5 - značka znamenající "vnitřní startér". 6 - certifikační značka elektrotechnického zkušebního ústavu.

II. Galerie razítek Tesla:

razítko Tovos

Máte výbojku s tímto typem razítka a nebo dokonce s nápisem Tovos? Pak máte velkou vzácnost z konce šedesátých let (malé číslo u Tesla 181 značí: 1 = závod Tesla Holešovice, 8 = koncové číslo roku 1968 a 1 = první pololetí. U Tovos 19 značí: 1 = závod Tesla Holešovice, 9 = koncové číslo roku - u Tovosu to je přesné - rok 1969). Existují případy, kdy z roku 1969 můžete mít jak Teslu, tak Tovos.

razítko s písmenem

Velká vzácnost RVL z listopadu 1966 (malé číslo 16L značí: 1 = závod Tesla Holešovice, 6 = koncové číslo roku 1966, L = listopad).

razítko 136

Pokud trojčíslí na razítku končí jiným číslem než 1 jde o vzácnost (malé číslo 136 značí: 1 = závod Tesla Holešovice, 3 = koncové číslo roku 1963, 6 = červen).

razítko žárovkové

Obrovská vzácnost, která se objevila jen v roce 1965, tzv. žárovkové razítko (malé číslo H155 značí: H1 = závod Tesla Holešovice, 5 = koncové číslo roku 1965, 5 = květen).

razítko RVY

U žlutých výbojek RVY je jedno jaké má razítko. Vždy jde o extra vzácnost (malé číslo 181 značí: 1 = závod Tesla Holešovice, 8 = koncové číslo roku 1968, 1 = první pololetí).

razítko běžné

Běžné razítko z roku 1991 (ještě Czechoslovakia).

razítko obrácené

Vzácnější typ razítka, kde je první psaná wattáž a pak až typ výbojky, tedy 250WRVLX.

razítko kčs

Zajímavé avšak běžné razítko s udanou cenou v Kčs (znám variantu 205 a 250,-). Tato série má dokonce i mosaznou patici, což mnohé mate a myslí si, že jde o vzácnost (malé číslo 401 značí: 4 = závod Tesla Králíky, 0 = koncové číslo roku 1990, 1 = první pololetí. Malé číslo 43 značí: 4 = závod Tesla Králíky, 3 = 1993). Všimněte si chybějícího Made in... nikdo totiž pořádně nevěděl, jaký název státu bude platit :-)

razítko useklé

Useknuté slovo "...oslovakia" je sběratelská zajímavost (malé číslo 121 značí: 1 = závod Tesla Holešovice, 2 = koncové číslo roku 1992 tedy rozdělení našeho státu - ještě může být varianta s číslem 3 jako 1993, 1 = první pololetí).

razítko Holešovice

Od roku 1995 se pod název Tesla doplnil i název podniku Holešovice (malé číslo 16 značí: 1 = závod Tesla Holešovice, 6 = koncové číslo roku 1996, chybí třetí číslo (výbojka je ze druhého pololetí). Že jde o rok 1996 a ne 1986 poznáte podle Made in Czech republic).

razítko Teslamp

Po roce 1997 se Tesla změnila na Teslamp a místo znaku ESČ se používá nový symbol certifikační značky CZ (malé číslo 481 značí: 4 = závod Teslamp Králíky, 8 = koncové číslo roku 1998, 1 = první pololetí).

razítko Novalamp

Po roce 2002 se Teslamp změnil na Novalamp a zmizel i symbol certifikační značky CZ (malé číslo N41 značí: N = závod Novalamp, 4 = koncové číslo roku 2004 avšak u výbojek Novalamp znám jen N41, 1 = první pololetí). Později se na výbojky razilo "digitální" razítko jak vidíme vpravo.

razítko slamp

Razítko S-lamp, firmy, která převzala výrobu halogenidových výbojek RVI, RVIL, RVIM, RVIZ atd.

razítko nové

V současnosti pokračující firma Tes-lamps tiskne razítka dole u patice a místo RVLX používá název QE.

razítko prototypové série

Máte výbojku s nápisem Prototypová série? Tak co tu ještě děláte? Máte extra mega vzácnost, okamžitě mi napište ;-)


KE STAŽENÍ:

Přehledná tabulka přibližného určení data výroby výbojek Tesla podle malého čísla na razítku -ZDE. (Soubor PDF, 617 kB).

Jak tuto tabulku používat? Zde je ukázka: v prvním případě o výbojce nevíte vůbec nic a znáte jen malé číslo 136. V tabulce si proto najdete tohle číslo (viz. obrázek, červená šipka) a hned víte, že jde o rok 1963 z výroby Tesla Holešovice a můžete dokonce určit i měsíc - tedy červen. Ve druhém případě víte, že je výbojka z roku 1963 (máte k ní např. záruční list), tak si můžete zkontrolovat, zda je to opravdu tak - v tabulce si najdete rok 1963 (viz. obrázek, zelená šipka) a vidíte, že varianta 136 je v roce 1963 opravdu možná.

jak používat tabulku

dolni

zpětsběratel