Změna v určení roku výroby u výbojek.

V úvodu tohoto článku chci upřesnit, že se jedná o změnu v určení data výroby u výbojek Tesla RVLX 80 a 125W ze začátku 80. let, které mají mosaznou patici a uvedenou cenu v Kčs. Vede mne k tomu několik věcí. Tak za prvé, když jsem zrevidoval sbírku a srovnal do regálů výbojky podle let výroby zjistil jsem, že řada podle let končí rokem 1979, ale pak následuje až rok 1986, jak u 80 tak u 125 Watt. Říkal jsem si, že není možné, abych za celou tu dobu nesehnal tyto výbojky ze začátku 80. let. Pak se mi také kolega sběratel pochlubil s výbojkou s uvedenou cenou v Kčs, mosaznou paticí a hlavně delta systémem ukotvení hořáku. Důvodů, ale bylo nakonec mnohem více, viz. dále.

Mosazná patice vzácnost neznamená

Předmětem našeho zájmu a tohoto článku jsou veškeré výbojky RVLX 80 a 125W z let 1980 - 1984 mající mosaznou patici a razítko s uvedenou cenou Kčs, bez "Made in" (od roku 1985 mají již výbojky poniklovanou patici a "Made in"). Malá čísla na razítku těchto výbojek mohou mít tuto podobu: 40, 401 (rok 1980), 41, 411 (rok 1981), 42, 421 (rok 1982), 43, 431 (rok 1983) a 44, 441 (rok 1984). Zajímavostí právě je, že na těchto razítkách není uvedeno "Made in..." To bylo hlavním důvodem, proč jsem všechny tyto výbojky (mylně) zařadil do začátku 90. let. Jednoduše proto, že když se měnil název republiky, nevěděli v Tesle co použít a proto "Made in" ani neuvedly. To samozřejmě platí i nadále u výbojek s jasnou datací v 90. letech (nicméně zde je to ve většině případů "Made in Czech", kde je useknuto slovo "oslovakia"). Mnoho sběratelů si myslí, že mosazná patice je známkou vzácné výbojky. V tomto případě to však neplatí. Kdo sbírá intenzivně ví, že jde o "sběratelský odpad" jelikož těchto výbojek je docela dost. Nicméně jak čas běží, je jasné, že dnes už každá Tesla začíná být vzácná.

Důvody pro

Proč si máme přeznačit všechny tyto výbojky z 90. na 80. léta? Následující důvody to objasní:

- mosazná patice se ještě může na začátku 80. let objevit, např. z důvodu zásob těchto patic ve skladu. Naproti tomu je známo několik případů, kdy již v roce 1980 je na výbojce poniklovaná patice. Každopádně je pravděpodobnější, že bude mosaz na výbojkách z 80. let než v 90. letech.

- delta systém byl jedním z hlavních důvodů, proč jsem začal uvažovat o tom, že tyto výbojky musí být z 80. let. Aby se delta našla ve výbojce ze začátku 90. let je krajně nepravděpodobné, prakticky nemožné.

- typ písma na razítku jak uvidíte níže na snímcích, je písmo v 90. letech zcela jiné (řekněme užší) než kdy jindy. U výbojek, které zde řešíme, je písmo podobné právě písmu ze 70. let. Poznávacím prvkem výbojek z 90. let je i "useknutá" část z linie oválu, viz. fotky.

- sbírka podle let jelikož sbírám Tesla výbojky podle let (podle malého čísla) a mám je nyní všechny seřazené vedle sebe, mohu podle toho usoudit plno věcí. Například to, že mi chybí jakékoli výbojky ze začátku 80. let (řada mi končí rokem 1979 a pokračuje rokem 1986 jak u 80W tak u 125W) a přitom mám z 90. let dva druhy výbojek s různým písmem na razítku. Není možné, abych po celou tu dobu nenarazil někde na RVLX 80 nebo 125 ze začátku 80. let.

Co zůstává nevyřešeno

Proč nemají výbojky na razítku "Made in Czechoslovakia", když jde o začátek 80. let a název státu se neměnil? Proč je zde uvedena cena v Kčs. Proč jen na prvních kusech v 80. letech? Proč se cena neobjevuje na jiných výbojkách než jen na RVLX? Na všechny otázky musím odpovědět prosté nevím. Pro nás je však důležitejší, že se jedná o sběratelskou zajímavost (i když docela častou).

Zajímavostí také je, že jen výbojky RVLX 80 a 125 ze začátku 80. let mají malé číslo začínající 4, tedy závod Tesla Králíky. Ostatní RVLX (250, 400 a 1000W) mají buď 1 (Tesla Holešovice) nebo 7 (Tesla Nové Zámky). Na druhou stranu bych ale určitě netvrdil, že všechny RVLX 80 a 125W byly vyráběné pouze v Králíkách. Již mnohokrát jsem se přesvědčil, že první číslo označující podnik nemusí vůbec souhlasit s tím, kde byla výbojka ve skutečnosti vyrobena.

Razítko na výbojce TeslaRazítko na výbojce Tesla

Razítka výbojek RVLX 125 z let 1980 a 1982 (dříve špatně 1990 a 1992).

Razítko na výbojce TeslaRazítko na výbojce Tesla

Razítka výbojek RVLX 125 z let 1983 a 1984 (dříve špatně 1993 a 1994).

Razítko na výbojce TeslaRazítko na výbojce Tesla

Razítka výbojek RVLX 125 z let 1991 a 1992 - písmo je "užší" a všimněte si useknuté části linie oválu.

Razítko na výbojce Tesla

Razítko výbojky RVLX 50 z roku 1992 - ukázkové razítko s useknutým slovem "oslovakia" a částí oválu.

Závěrem:

Z důvodů výše uvedených prosím všechny sběratele, aby si předatovali ve svých sbírkách všechny výbojky s mosaznou paticí, s uvedenou cenou Kčs a bez "Made in" z 90. let na 80. léta - klíč byl již uveden: 40, 401 (rok 1980), 41, 411 (rok 1981), 42, 421 (rok 1982), 43, 431 (rok 1983) a 44, 441 (rok 1984).

zpět