tabulky logo

Bezpečnostní tabulky

Tabulky, značky, cedule. Známe je všichni, jelikož se vyskytují prakticky všude - na sloupech vedení, na ohradách staveb, ve fabrikách a mnoho dalších místech. Někdo je zná ze školy někdo z práce a někdo je dokonce sbírá. Mají svoji historii i přítomnost. Měnil se materiál, rozměry, písmo i grafické symboly a samozřejmě také výrobce. Jsou po celém světě, ale přesto jsou ty naše svým způsobem jiné a řekl bych, že i hezčí. No však posuďte sami.

Bezpečnostní tabulky mě provází již od dětství. Už ani nevím jak, ale nějak jsem je začal "sbírat". Otec dělník sem tam nějakou přinesl domů. Ostatní děcka chtěli žvejky, cukrátka, hračky. Já chtěl tabulky. Matně si vzpomínám, jak mě bylo vnucováno, abych raději sbíral sýrové etikety či zápalkové nálepky. Marně. Já chtěl stále nové cedule s nápisy, co mě ještě chyběli. Vzpomínám, že jsem znal nazpamět veškeré popisy a dokonce i čísla norem ČSN, které jsou na tabulkách uvedeny. Samozřejmě, že jsem ani netušil, co to norma ČSN je. Ale posuňme se o mnoho let dál. Z původní sbírky mě zůstalo pár kousků. Něco se jednoduše poztrácelo, něco jsem použil jako stavební materiál a něco mě naši později vyhodili. Ale dvacítka cedulek zůstala dlouhá léta nepovšimnuta na dně skříně, kde jsem je objevil při vyklízení. To jsem už sbíral světelné zdroje a potřeboval jsem každé volné místo. Tabulky mě připoměli dětství. U některých jsem si ještě vzpoměl, odkud je mám. Během času jsem se díky sbírání žárovek a výbojek dostal do různých fabrik či k ostatním sběratelům, kde jsem pár tabulek získal a započal obnovovat sbírku. Prvně mě spíše dostala nostalgie z dávno ztraceného dětství, ale když cedul přibívalo začal jsem to brát vážně. Vše umocnila likvidace skladu na bývalém letišti, kde byla obří hromada tabulek všech témat, barev a stáří. Tam se rozhodlo a já si tak přidal ke světelným zdrojům i plastové tabulky.

A co je na nich tak extra zajímavého? No, jen si vezměte, kolik je témat. Jen v základních tabulkách pro elektrická zařízení je témat nespočet. Tak například od pouhého "uzeměno" až po "vysoké napětí životu nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení nebo drátů i na zem spadlých". A to jsem teď napsal z paměti - tento dlouhý text si budu pamatovat na věky. Pokud se nepletu, byla to totiž má první tabulka. V úvodu článku jsem naznačil, co všechno lze u tabulek obdivovat. Tak kromě různých textů je to velké spektrum symbolů. Po běžných blescích znázorňující elektřinu či známé dýmky zakazující kouření jsou zde také méně časté symboly - lebka s hnáty pro označení jedů, znak radiace pro zamořené prostředí, teploměr upozorňující na extrémní telpoty a další. Jako děcko jsem nejvíc toužil po značce, kde je hák jeřábu - pozor na zavěšené břemeno. Pokud si dobře vzpomínám, nikdy jsem ji nesehnal. O symbolu radiace se mi také mohlo nechat jen zdát. Těch "vzácných" bylo samozřejmě více. Po symbolech to jsou barvy. Cedule jsou rozděleny na žluté (dříve oranžové), varující před nebezpečím, červené - zákazové, modré - informační a zelené - doporučující. Kromě základních A4 tvarů ať již na stojato či ležato, jsou i větší cedule, dělené na tři, vyjímečně na více dílů - tzv. kombinované tabulky. Ty se nacházejí hlavně u traforozvoden apod. Speciální sortou jsou velké A3 tabule informující o první pomoci, ty jistě znáte. Nejběžnější je první pomoc při úrazech elektřinou - viz. obr. 5. Vzácněji se vyskytují A3 cedule s jiným obsahem jako pokyny pro různá zařízení či tzv. poplachové směrnice. Dále je u tabulek důležité stáří a materiál, z jakého jsou vyrobeny. První byly z překližky, ty jsou dnes docela vzácné, pak samozřejmě plastové a dnes existují i papírové či samolepky. Plastové jsou sice stále dostupné, ale už to není ten plast, co býval. Specifickou skupinu tvoří tabulky plechové respektive smaltované. Ty jsem nijak zvlášť v oblibě neměl, možná proto, že ne všechna témata byla zpracována do smaltu a také pro jejich váhu a že se snadno loupou. Kdo vyráběl za minulého režimu cedule nevím, ale v rožku vždy bylo napsáno "Práce". Dnes je to firma "Tabulky Blansko" - na jejich webových stránkách je dokonce e-shop, kde si můžete vybrat libovolnou tabulku a nebo si dokonce můžete navrhnout vlastní text. Jo pokrok nezastavíš.

Samotná sbírka tabulek, ale vlastně čehokoli, musí být nějak vedena. Snažím se proto nasbírat všechny možné texty a symboly. Počet se zvýšíl, jakmile jsem zjistil, že dříve byly varující tabulky oranžové a dnes jsou žluté. A co třeba zelené tabulky se šipkami ukazající směr k přívodu vody, plynu či páry? Aby byla řada kompletní, musí se nasbírat všechny varianty, tedy u "hlavní uzávěr plynu (vody, páry)" musí být šipka doprava, šipka doleva a vykřičník (ten byl přímo u uzávěru) - viz. obr. 4. I u kombinovaných tabulek ať již dvojitých či trojitých je třeba dávat pozor na text. Varování před el.zařízením může být doprovázeno jak s "nehas vodou.." tak s "vstup zakázán", u trojitích pak s oběma typy. Pokud má být sbírka důkladná, je třeba myslet i na stáří tabulky. Například běžný text "pozor elektrické zařízení" lze mít na překližkové, plastové i samolepící formě. A hned jsou tři kusy ve sbírce. Také se mění vzhled symbolů. Postavička vstupu zakázán ze 70. let je jiná, než z let 90. a dnes ji nahradila ruka, značící "stůj, sem nechoď". I blesk došel obměny. Nejnověji lze vidět, jak se pod ním prohýbá postava zasažená proudem.

Normy ČSN - jednou jsem se rochnil ve sběru starých novin a papírů, když jsem si povšiml útlé a zažloutlé brožurky, která hlásala "Bezpečnostní tabulky a nápisy pro elektrická zařízení - úřad pro normalizaci a měření". Po rychlém prolistování jsem hned poznal o co jde. Na to, že šlo o plný kontajner papírů a že jsem se již o tabulky zajímal, docela slušná náhoda, nemyslíte? Brožura má 54 stran a byla vydána v roce 1982. Jsou zde uvedeny veškeré možné texty i symboly tabulek a to nejen pro elektrická zařízení. Docela dobrá pomůcka ke sbírce. Ihned jsem také poznal, které tabulky jsem nikdy neviděl, například ruka mezi dvěma obdélníky a text "nebezpečí úrazu úderem, nárazem nebo sevřením". Ale i běžné tabulky s bleskem - například znáte text jako "Pozor, nesynchronní stav" nebo dokonce "nebezpečí úrazu indukovaným napětím". Na takové kousky asi jen tak nenarazíme. Zajímavá je také tabulka, kterou by mohli znát železničáři: "pod trolejovým vedením nevstupuj na ochoz, kotel nebo zásobník lokomotivy - životu nebezpečno". Hmm, i když by mě zajímalo, k jakým lokomotivám by patřila. Kromě popisu všech variant textu brožura dále informuje také jak a kam tabulky umístit, jaká jsou pravidla a povinnosti. Tak například: "elektrické zařízení, popř. el. předměty musí být před uvedením do provozu vybaveny všemi bezpečnostními tabulkami, předepsanými pro toto zařízení buď příslušnými předpisovými, zařizovacími nebo předmětovými normami nebo jinými předpisy. Není-li pro daný případ normalizovaná vhodná bezpečnostní tabulka, vytvoří se nová tabulka." mezi dalšími body je také uvedono, že: "tabulky je nutno trvale udržovat v dobrém stavu. Každé snížení čitelnosti a rozlišitelnosti (např. zaprášením, znečištěním, oděrkami, chemickými vlivy apod.) nebo poškození je nutno ihned opravit popř. tabulku vyměnit". Zajímavé. Jen si vzpomeňte na kolika místech znáte zcela vybledlou tabulku.

Věřte nebo ne, ale druhů resp. textů jsou stovky. Během doby se několik nových textů přidalo. A u speciálních zařízení se mohou dokonce vytvořit zvláštní tabulky. Ale nejen o počtu je má sbírka. Je to také kus historie. Sbírka mapuje jednu z mnoha zajímavých věcí, které nás obklopovali a obklopují dodnes. Proro vás prosím, tabulky neničte, nelámejte a nevyhazujte. Pokud nějaké máte či máte možnost ze staré fabriky sehnat, napište mi a určitě se dohodneme. K datu tohoto článku mám 4 kancelářské pořadače (tabulky přesně pasují do průhledných eurosložek) s dvěma stovkami tabulek plus několik A3 a smaltovaných.

Různé tabulky

Obr.1. Plastové tabulky s různými symboly a texty. Podle barev poznáte také jejich určení.

Staré a nové tabulky

Obr.2. Ukázka dvojic tabulek, kde oranžové jsou starší a žluté novější. Mění se také vzhled symbolů.

Kombinované tabulky

Obr.3. Kombinované trojité tabulky. Opět starší a novější verze avšak se stejným textem.

Kompletní řada

Obr.4. Kompletní řada tabulek Hlavní uzávěr plynu. Někde můžete vidět i šipku nahoru či dolů, ale to ji někdo jednoduše odstřihl a umístil podle potřeby.

První pomoc

Obr.5. Známá "První pomoc při úrazech elektřinou". Plastovou verzi má kde kdo, ale setkat se s papírovou a zarámovanou jako obraz je už unikát. Ta je ze 60.let.

zpět