má sbírka tlumivek

Tlumivky mě učarovaly docela nedávno, ale za to festovně. Když jsem jednou v ruce potěžkal trafotlumivku RVL 250 zalíbil se mi její vzhled i tvar. Taky pro případnou výstavu by se mohly hodit a kromě toho, stejně jako výbojky, mají už dnes svou historii a sběratelskou cenu. Za takových dvacet let už nic takového nebude. Vlastně už nyní se původní Elektrosvit svítidla + tlumivky mění za zahraniční moderní. Rozhodl jsem se (podobně jako u výbojek Tesla) sbírat tlumivky i podle razítka - jednou je červené, podruhé černé, ale také menším písmem či větším písmem. Jednou je tlumivka podélná, jednou jako "kostka" atd. Rozdílů se časem najde víc, když do problému vidíte. Každá moje tlumivka je něčím jiná, i když se na první pohled laikovi jeví stejná. Sbírám především naši výrobu - Sved Liberec, Elektrosvit. Rád svoji sbírku doplním, pokud máte nějakou zajímavou tlumivku - kontakt: patrik.trncak(a)centrum(tečka)cz

EI "trafo" tlumivky:

tlumivkatlumivkatlumivkatlumivka

tlumivkatlumivkatlumivkatlumivka

tlumivkatlumivkatlumivkatlumivka

tlumivkatlumivka

Bílé "busové" tlumivky:

tlumivkatlumivkatlumivkatlumivka

tlumivkatlumivkatlumivkatlumivka

tlumivkatlumivkatlumivkatlumivka

tlumivkatlumivkatlumivkatlumivka

tlumivkatlumivkatlumivkatlumivka

tlumivkatlumivkatlumivkatlumivka

tlumivkatlumivkatlumivkatlumivka

tlumivkatlumivkatlumivkatlumivka

tlumivkatlumivkatlumivka

zpět na svítidla

zpět