Předřadníkové skříně pro výbojková svítidla - Elektrosvit - různé typy

Všechna svítidla a reflektory pro výbojky potřebují ke svému provozu předřadník. Ten většinou obsahuje příslušnou tlumivku, kondenzátor, případně zapalovač a zářivková svítidla i doutnavkový startér. Takové předřadníky mají podobu malé skříňky, ale i velké skříně podle použití. A čím větší výbojka (s vyšším příkonem) tím větší a těžší předřadník. Často se můžeme setkat s osvětlovacími stožáry s mnoha reflektory, které mají (většinou) dole přidělané předřadné skříně. Elektrosvit je nadále vyrábí pod označením BOX.

A proč jsou předřadníky nutné? Výbojku nelze jen tak napřímo zapojit do sítě. Musí se nějakým způsobem omezit velikost proudu. Výboj sám o sobě má tendenci odebírat nekonečně velký proud, protože čím vyšší proud jím protéká tím má větší vodivost - lavinová reakce dokud nemá teoreticky nekonečně velkou vodivost = elektrický zkrat. Proto musí existovat nějaký prvek v sérii s výbojem, který nastaví velikost proudu. Tímto prvkem je právě tlumivka. Vlivem její indukčnosti má při průchodu střídavým proudem nějaký "odpor" (odborně řečeno impedanci), výhoda oproti použití samotného odporu je ta, že na tlumivce je teoreticky nulová výkonová ztráta, prakticky trochu vydává teplo ale pořád značně méně než jednoduchý odpor. Dalším prvkem v předřadníkové skříni je kondenzátor. Tlumivka vlivem své impedance způsobí fázový posun napětí a proudu, čímž zhoršuje účiník (přívodními vodiči zbytečně teče jalový proud který je zatěžuje), kondenzátor právě kompenzuje jalový proud takže navenek je odběr proudu menší.

Pro většinu sodíkových a halogenidových výbojek je nutno použít zapalovač. Jelikož síťové napětí není dostatečné k zapálení výboje (prvotní ionizaci), je potřeba dodat pulzy o vyšším napětí (obvykle v rozmezí 0,75 - 5 kV). Rtuťové výbojky primárně nepotřebují zapalovač, protože ho májí vestavěný - pomocnou zapalovací elektrodu. Existují však také dvouelektrodové rtuťové výbojky, které zapalovač také potřebují. Sodíkové výbojky sloužící pro náhradu rtuťových výbojek samozřejmě musí fungovat bez zapalovače. Způsoby zapalování jsou různé (Penningova směs, doutnavkový zapalovač, bimetal, nebo elektronický zapalovač).

Penningova směs snižuje ionizační napětí, které je obecně o výbojek různé, ale u většiny typů je vyšší než síťové napětí proto je potřeba zapalovač. Penning se nedává všude protože snižuje účinnost výbojky. Bimetal je rozpínací kontakt připojený paralelně k přívodům k hořáku, jehož jedna elektroda je zhotovena z bimetalového kovu, který se průchodem proudu ohřeje a tím se spínač rozepne, což vytvoří napěťovou špičku která zapálí výboj. Některé sodíkové výbojky mají proužek na hořáku nebo omotaný drát okolo hořáku (např. Tesla SHCP), který pomáhá k zapálení výboje jako taková "pomocná elektroda", která je ale jen kapacitně vázaná. Elektronický zapalovač je např. typ "FEC ignitor", který má např. výbojka EYE 940 W sloužící jako náhrada 1 kW rtuťové výbojky. Je to jakoby disk uvnitř výbojky. Halogenidové výbojky mívají pomocnou elektrodu a někdy i chytají bez zapalovače, ale mají vyšší ionizační napětí než samotná rtuťová výbojka, takže je stejně výrobcem doporučeno použití zapalovače, ale jen "paralelního" (připojeného dvouvodičově paralelně k výbojce, menší napětí 0,75 - 1 kV). Tyto paralelní zapalovače také mají výhodu, že je možné použít delší vodiče od předřadníku k výbojce.

Pro názorný přehled rozmístění a schéma zapojení jednotlivých částí v předřadníku poslouží obrázky skříně typ 0-99.7395 pro RVI 2000 W:

předřadná skříň pro RVI 2000

předřadník RVI 2000předřadník RVI 2000předřadník RVI 2000předřadník RVI 2000

Přehled typů:

0-99.7395 - pro 1x RVI 2000 W.

1-99.3914 - pro 1x RVL 1000 W.

1-99.3915 - pro 2x RVL 400 W.

1-99.3916 - pro 2x RVL 250 W.

1-99.5864 - pro 1x NAV 400 W.

1-99.5865 - pro 1x NAV 250 W.

1-99.5866 - pro 1x NAV 150 W.

1-99.5867 - pro 1x NAV 100 W.

1-99.5868 - pro 1x HQL 400 W.

1-99.5871 - pro 1x HQI 400 W.

2-99.7155 - pro 1x RVLX 400 W.

603.5 - pro 1x RVI 400 W.

604.6 - pro 1x RVLX 125 W.

605.1 - pro 1x SHC 400 W.

622.1 - pro 1x HQI-T 2000 W.

622.2 - pro 1x HPI-T 1000 W.

625.1 - pro 1x RVIL 1000 W.

Popis jednotlivých typů:

Typ 1-99.3914 až 1-99.3916 - skříň je zhotovena z ocelového plechu. V horní části je opatřena dvěma závěsnými oky, ve spodní části jsou přinýtované dvě výztuhy, které současně slouží jako podstavce. Uvnitř je skříň opatřena úhelníky pro zajištění panelu s předřadnými přístroji proti posuvu. Skříň má vhodnou povrchovou úpravu. Uzavírá se plechovým krytem, který se ke skříni připevní šrouby. Skříň má po stranách vývodky pro zavedení vodičů. Panel s předřadnými přístroji se do skříně zasouvá ze předu. Základová deska panelu je zhotovena z ocelového plechu a má vhodnou povrchovou úpravu. Předřadné přístroje jsou určeny k napájení výbojek RVL. Do skříně s předřadníky 2x250 W a 2x400 W lez připojit buď dvě samostatná svítidla osazená jedním zdrojem (na výstupu jsou dvě ucpávky), nebo jedno svítidlo dvouzdrojové. Do skříně s předřadníkem 1000 W lze připojit pouze jedno jednozdrojové svítidlo. Připojení se provede tak, že příslušné vodiče se protáhnou vývodkami do skříně, kde se připojí do svorkovnice podle schéma zapojení. Potom se skříň uzavře krytem a zavěsí ke stropu, případně uloží podle potřeby.

předřadníkpředřadníkpředřadníkpředřadník

Typ 1-99.5864 až 1-99.5871 (BOX T) - předřadné skříně určené pro provoz výbojkových svítidel a světlometů, např. světlomet SPOT I. Těleso a víko jsou odlitky ze slitiny AlSi povrchově upraveny práškovou barvou. Elektrovýzbroj je zabudována v tělese. Pro připojovací kabely jsou určeny dvě vývodky P21 (o průměru 12-15 mm), pro připojení svítidla slouží vývodka P13.5 (průměr 6-9 mm). Skříň je kompenzována. Okruh svítidla je jištěn pojistkou 4 A. Max. průřez připojovacích vodičů je 6 mm2. Skříň je konstruována jako průchozí, pro koncové provedení je vybavena ucpávkovou podložkou. Prostřednictvím závitů M6 v tělese nebo držáků typ 438.2688/1 lze skříň připevnit na stěnu.

předřadníkpředřadník

Typ 622.1 a 622.2 (BOX 7) - předřadné skříně určené pro provoz halogenidové trubicové výbojky, např. světlomet Titan. Skříň je vyrobena z termoplastu. Pro napájecí průchozí vodič jsou určeny dvě vývodky PG 16, které umožňují přivedení kabelu o průměru 12 – 15 mm. Pro napájecí vodič svítidla slouží průchodka PG 13,5, která umožňuje přivedení kabelu o průměru do 6 – 9 mm. Z důvodu průchodu vysokonapěťového impulzu ze zapalovače se pro propojení předřadné skříně a světelného zdroje musí použít vodič, který vyhověl zkoušce napětí 4,5 kV. Kabel mezi předřadníkovou skříní a svítidlem může být délky maximálně 50 m, pokud izolační stav kabelu odpovídá platným ČSN.

předřadník

Technické parametry:

Typ:Jmenovité napětí:Celkový příkon:Proud:Váha:Světelný zdroj:Norma ČSN:Literatura:
0-99.7395380 V2100 W6,4 A23 kg1x RVI (HQI-T) 2000 W-[1]
1-99.3914220 V1040 W7,5 A22,3 kg1x RVL 1000 W-[1]
1-99.3915220 V850 W3,2 A21,2 kg2x RVL 400 W-[1]
1-99.3916220 V530 W2,7 A16,8 kg2x RVL 250 W-[1]
1-99.5864230 V432 W2,3 A8,5 kg1x NAV 400 W60598-1[2]
1-99.5865230 V280 W1,5 A7 kg1x NAV 250 W60598-1[2]
1-99.5866230 V164 W0,91 A7 kg1x NAV 150 W60598-1[2]
1-99.5867230 V120 W0,51 A7 kg1x NAV 100 W60598-1[2]
1-99.5868230 V425 W3,2 A8,5 kg1x HQL 400 W60598-1[2]
1-99.5871230 V432 W2,18 A8,5 kg1x HQI 400 W60598-1[2]
2-99.7155230 V425 W2,15 A10 kg1x RVLX 400 W-[1]
603.5220 V428 W2,2 A8,5 kg1x RVI 400 W-[1]
604.6220 V137 W0,76 A7 kg1x RVLX 125 W-[1]
605.1220 V432 W2,3 A8,5 kg1x SHC 400 W-[1]
622.1400 V2100 W6,4 A17 kg1x HQI-T 2000 W60598-1[2]
622.2230 V1050 W5,3 A13 kg1x HPI-T 1000 W60598-1[2]
625.1230 V1050 W5,3 A13 kg1x RVIL 1000 W-[1]

Fotogalerie od sběratelů:

předřadníkpředřadníkpředřadníkpředřadník

předřadníkpředřadníkpředřadníkpředřadník

Pro více informací:

Předřadné skříně BOX 7 (externí odkaz) v nabídce Elektrosvitu.

Předřadné skříně BOX T (externí odkaz) v nabídce Elektrosvitu.

Video předřadné skříně pro RVI 2000 (externí odkaz) ve sbírce K. Frühaufa.

Použité zdroje, literatura:

[1] - Technomat N.P. - Svietidla pre priemyslové priestory (katalog je také na DVD StreetLights).

[2] - Elektrosvit - katalog Světlomety - Předřadná skřín BOX.

[3] - fotografie: kolektiv autorů z DVD StreetLights.

zpět na přehled svítidel