Úsekové odpínače VN - historie

odpínač historie

Historie výroby odpínačů

Úsekové odpínače – dále jen odpínače, se používají pro venkovní vedení vysokého napětí (VN) k připojení nebo odpojení určitého úseku hlavního vedení, případně zapínání nebo vypínání odboček, nebo přípojek k trafostanicím. Montují se na sloupy dřevěné, ocelové a betonové. Jak fungují odpínače se dozvíte v části Teorie odpínačů.

Odpínačů je několik typů. Rozdělit je můžeme například podle použití na napětí 10, 22 a 35 kV. U nás jsou nejběžnější odpínače pro 22 kV. Podle tohoto rozdělení se mění samozřejmě také velikost izolátorů. Pro některé odpínače se používají izolátory, které lze užít i pro jiné účely (např. k trafostanici a nebo na řadovém sloupu), pro jiné odpínače se vyvinuly speciální izolátory, které se k jiným účelům nehodí.


První odpínače – dopátrat se k nejstarším odpínačům je dnes už velmi složité. Literatura prakticky není a pokud ano, tak v ní jsou již zmíněny novější typy odpínačů. Jediným vodítkem jsou poznatky od sběratelů izolátorů, kteří poskytli své informace a znalosti. Tak například víme, že: první firmy, vyrábějící odpínače byly: Chvála Praha, Krycner Praha vyrábějící dva druhy odpínačů, Belka Přerov (vyráběl podobné odpínače jako Elektro Union) a nebo Vágner Olomouc, vyrábějící odpínač s hnědými izolátory (tzv. Vágnerák), který sloužil jako vzor pro pozdější typ US 22 od MEZ (později SEZ) Krompachy.

izolátor Vagner

Jediné, co se dochovalo z Vágnerova odpínače, je tento kontaktní izolátor. Sbírka: Fr. Daněk.


Odpínače typu Union – mezi nejstarší zařízení patří odpínače vyráběné firmou Elektro Union České Budějovice. Jde o tzv. "Unioňáky", mající různé verze bronzových kontaktů. V terénu je doložen odpínač Union na lince 22 kV vystavěné v roce 1928. Poslední kusy se ještě instalovali v polovině 50. let, později je začali nahrazovat modernější odpínače US 22 z Krompach. V terénu je ještě doložen "Unioňák" na lince 22 kV z roku 1954.

Výbava odpínačů Union – prakticky každý odpínač má většinou tři druhy izolátorů. Kontaktní pevný (nepohyblivý), kontaktní pohyblivý a ukončovací izolátor na stranách rámu, na kterém je přichycen vodič. Kontaktní izolátor nese kontakt z barevného kovu, většinou bronz nebo měď, a růžek z mědi. U odpínačů typu Union se jednalo o několik podob bronzového kontaktu. Od výroby, tedy od 20. let, byly na izolátoru rámečky, upevněné kroužkem kolem hlavy izolátoru. Na jedné straně byl přidělán kontakt a na druhé pak vodič, případně měděný pásek. Odpínačům s tímto systémem se proto říká "rámečkové".

Od 30. do 40. let měl kontakt podobu bronzové "čepičky" na hlavě izolátoru typu "J", od poloviny 40. let až do poloviny 50. let pak v rámci úspor šlo jen o plochý vrchlík na hlavě izolátoru typu "VHD" ("fouhádéčko"), předchůdce izolátoru typu "VR". Systém samotného kontaktu byl ale stejný - plochá část pevného kovu se zasouvala při zapojování do přesně tvarovaného protikusu. Kontakty byli tedy do sebe pevně zaklesnuté, naproti dnešním dotykovým kontaktům (např. u US a UO 22). Ukončovací izolátory měli tvar talířů a označení "K" s číslem podle velikosti, nejběžněji se používal izolátor K1, ale k vidění byl i větší talíř K3. Podle potřeby byl ukončovací izolátor sestaven ze dvou až čtyř talířů. Zajímavostí je, že úplně první odpínače Union měly místo ukončovacího izolátoru další izolátor typu J nebo VHD. Celý odpínač tak nesl 15 izolátorů.

odpínač Union

Jeden z nejstarších odpínačů typu Union s 15 izolátory. Foto: Fr. Daněk.

odpínač Union

Původní rám odpínače typu Union z 20. let pro 15 izolátorů. Sbírka: Fr. Daněk.

odpínač Union

Izolátor typu "J" s bronzovým rámečkem z 20. let. Sbírka: Fr. Daněk.

odpínač Union

Izolátor typu "J" s bronzovou čepičkou kontaktu a měděným růžkem z 30. let. Sbírka: Patrik T.

odpínač Union

Odpínač Union z asi 40. let, mající ještě kontakty v podobě bronzové čepičky, ale poslední řada izolátorů je již vyměněna za ukončovací izolátory typu K1, na každé straně o dvou talířích. Foto: Fr. Daněk.

odpínač Union

Odpínač Union na lince 22 kV z roku 1954 u obce Simtany. Ukončovací izolátory jsou již vyměněny za novější.

odpínač Union

Kompletní jeden pól odpínače Union s bronzovými kontakty na izolátorech typu VHD resp. VR. Sbírka: PatrikT.


Odpínače typu Kolín – se vyráběly v Kolíně, pravděpodobně od 40. let až do 60. let, takže se již objevovaly po boku odpínačů typu US z Krompach. Oproti jiným odpínačům má "Kolíňák" zcela jiný mechanismus odpínání a zapínání. Namísto odklopení pohyblivého kontaktního izolátoru, se středový izolátor i s kontaktem otočí o 90 stupňů. To se děje pomocí táhla, které však nemá klasickou páku, ale spíše držadlo, kterým se po odjištění zámku jednoduše otočí o těch 90 stupňů. Bronzové kontakty jsou přidělány na izolátorech typu VR35 a ukončovací izolátor je tvořen řadou talířů K1, podle potřeby dvou až čtyř za sebou. Zajímavostí je, že "Kolíňák" mohl být i s hnědými izolátory.

odpínač Kolín

Odpínač typu "Kolín" u obce Nemíž.

odpínač Kolín

Trojice izolátorů typu VR35 s bronzovými kontakty. Prostřední z nich je otočný o 90 stupňů.

odpínač Kolín

Řetěz talířů typu K1 tvořící ukončovací izolátor.


Odpínače typu US Krompachy – se vyrábí od 50. let. Od začátku 70. let výroba soustředěna do podniku SEZ (dříve MEZ) Krompachy n.p. Existují verze pro 10, 22 a 35 kV. U každé je jiná velikost izolátoru, ale bronzový kontakt je u všech stejný. Jako vzor pro US sloužil odpínač typu Vágner, nicméně typ US má bílé izolátory - ty nesoucí kontakt jsou speciální a nepoužívají se u jiných elektro instalací. Jako ukončovací je použit izolátor typu "VZD 22 B" (Venkovní Závěsný Dříkový) - slangově "salám".

Nejstarší odpínače typu US 22 měly na ukončovacím izolátoru kolečko (kladku) - proto se jim někdy říká slangově "kolečkář". Odpínače s kolečkem se objevují cca do poloviny 60 let - v terénu doložen odpínač z roku 1965, který měl ještě kolečko, zatímco odpínač z roku 1969 je již bez kolečka. Odpínače US se nejprve instalovaly na dřevěné sloupy, od 60. let pak na betonové případně ocelové. Pokud byl odpínač na dřevěném sloupu, muselo mít i táhlo svůj speciální izolátor vycházející z typu VZD. Na betonovém sloupu je již táhlo bez izolátoru.

odpínač US22

Odpínač US 22 z roku 1963 u obce Kokory. Na každém ukončovacím izolátoru jsou ještě kolečka.

odpínač US22

Detail na izolátor typu VZD 22B s kolečkem.

odpínač US22

Izolátor typu VZD 22B s kolečkem. Sbírka: PatrikT.

odpínač US22

Detail na speciální izolátory nesoucí bronzový kontakt a měděné růžky.

odpínač US22

Speciální izolátor bez bronzového kontaktu, výroba 1972. Sbírka: PatrikT.

odpínač US10

Izolátor s bronzovým kontaktem z odpínače US10 pro 10 kV. Sbírka: PatrikT.


Odpínače typu UO Krompachy – se vyráběly od poloviny 70. let až prakticky do roku 1990. Veškerá výroba probíhala v podniku SEZ Krompachy n.p. Existují verze pro 22 a 35 kV. U každé je jiná velikost izolátoru, ale bronzový kontakt je u všech stejný. Kontaktní izolátor u modelu UO je o něco větší než u řady US. Používá se zde izolátor typu VPA 280, který má buď spodek ze šedé litiny a nebo (později) z pozinkové tempery. Jako ukončovací je použit izolátor typu LS 60/5 (průměr dříku 60mm a 5 sukýnek).

odpínač UO22

Odpínač UO 22 z roku 1987 v obci Citov.

odpínač UO22

Odpínač UO 22 z roku 1986 v odpojeném stavu, Přerov.

odpínač UO22

Rameno odpínače UO 22, izolátor VPA s kontaktem a ukončovací izolátor LS.


Odpínače typu USV Krompachy / Elmes Rožnov – se vyráběly od začátku 90. let. Výroba probíhala v podniku SEZ Krompachy na Slovensku a od poloviny 90. let pak také u nás v závodu Elmes s.r.o. Rožnov (pod označením 982R). Existují verze pro 22 kV (USV 25) a 35 kV (USV 38). U každé je jiná velikost izolátoru, ale bronzový kontakt je u všech stejný. Kontaktní izolátor je typu VPA 280. Jako ukončovací je použit izolátor typu LS 60/5 (průměr dříku 60mm a 5 sukýnek).

U těchto odpínačů došlo ke změně mechanismu, kdy jedna strana s kontaktem je montovaná napevno a pohybuje se pouze druhá strana. První typy USV mají ještě obě ramena stejná, ale později je již rameno (s měděnými pásky) na straně pevného kontaktu nahrazeno pouze vodičem (bez měděných pásků). Tyto odpínače proto vypadají z části jako staré typy a z části jako moderní typy a proto se jim někdy slangově říká "pulčík".

odpínač USV 25

Odpínač USV 25 z roku 1992 z výroby SEZ Krompachy u obce Dřevohostice.


Současné odpínače firem SEZ Krompachy, IVEP Brno a DRIBO Brno – na Slovensku se stále pokračuje ve výrobě odpínačů pro 22 i 35 kV linky vedení VN ve firmě SEZ Krompachy. Ta své výrobky dnes produkuje pod označením UE, UVE a OJC. Firma IVEP Brno vznikla již v roce 1990 a dodnes vyrábí moderní odpínače pod označením FLE, VLK, LEV a CUB. V roce 1995 byla založena další Brněnská firma a to DRIBO Brno mající od roku 1998 svou pobočku na Slovensku DRIBO Stará Turá. Firma vyrábí odpínače pod označením FLa, FLb a FLc. Všechny tři firmy používají pochopitelně již moderní technologii a například izolátory jsou z kompozitu, případně epoxidu.

odpínač FLa

Odpínač typu FLa firmy DRIBO Brno z roku 2009 u Přerova. Místo klasických růžků se zde používají tzv. zhášecí komory.

odpínač FLb

Odpínač typu FLb firmy DRIBO Brno z roku 1998 u Přerova. Tento má ještě klasické měděné růžky.

odpínač FLc

Odpínač typu FLc firmy DRIBO Brno z roku 2004 v Hulíně. Odpínač má menší rozměry a využívá původní sloup a rám odpínače US.


Použitá literatura:

[1] - Úsečníky (úsekové vypínače) pro venkovní vedení vysokého napětí do 22 kV, Elektrotechnický svaz československý, Praha 1951.

[2] - Úsečníky na vysoké napětí, typ US do 200 A, 10 kV a 22 až 35 kV, Praha 1952.

[3] - Úsečníky na vysoké napätie typu US 10 a US 22 pro 10 a 22 kV, Elektroodbyt 1961.

[4] - Úsečníky na vysoké napätie typu UO 22 a UO 35, Závody silnoproudé elektrotechniky 1977.

[5] - Venkovní komorové odpínače a růžkové úsečníky, Josef Král - IVEP Brno, časopis Elektro č5/1992.


Pokračovat na teorii odpínačů

Zpět na stranu ostatních VN zajímavostí