Úsekové odpínače VN

Úsekový odpínač, úsekový dělič, úsečník, sekční odpínač neboli sekčák...

Tato elektrická zařízení mají mnoho možných názvů, ale já je znám od malička jako "pavouk". Pavouky jsem sledoval v dětství a zůstalo mi to až do dospělosti. Vždy když se někam jelo, tak jsem se nemohl nevšimnout klasického tvaru odpínače. V dnešní době však docela rychle mizí výměnou za moderní přístroje. Těch starých je opravdu málo, odhaduji jejich počet na pár stovek, pokud vůbec. A najít odpínač na dřevěném sloupu je opravdový kumšt. Odpínače jsem proto začal dokumentovat, dokud jich ještě pár existuje. Své výsledky jsem rozdělil do několika kategorií:

odpínače nejstarší

Nejstarší odpínače typu Union nebo Kolín - patří k prvopočátku odpínačů. Vyrábějí se od 20. let a poslední kusy se ještě kryly v 50. letech s prvními odpínači typu US 22 od MEZ Krompachy. Od poloviny 20. let až do poloviny 50. let byl běžně k vidění odpínač typu Union (tzv. "Unioňák") s celo-bronzovými hlavicemi a kontakty na bílých izolátorech typu J, později pak typu VHD (tzv. "fouhádéčka") nebo typu VR. Od 50. let se také, především v Čechách, objevuje odpínač s jiným mechanismem odpínání, vyráběný v Kolíně, tzv. "Kolíňák". Kontakty jsou na izolátorech typu VR35 a ukončovací izolátor byl většinou řetězec talířů typu K1 nebo i K3. Odpínače typu Kolín pak nahrazovaly první US 22. Aktualizace: 28.6.2017 přidány 4 odpínač typu Union a 3 odpínače typu Belka z různých míst okresu Havlíčkův Brod.

odpínače us22

Staré odpínače typu US 22 s bílými izolátory - se vyrábí od 50. let. Od začátku 70. let výroba soustředěna do podniku SEZ (dříve MEZ) Krompachy n.p. Jelikož patří tato elektrická zařízení k nejstarším svého druhu u nás, je tím pádem samozřejmé, že jich je v terénu už nejméně. Někde se vyměnila za zařízení typu UO 22 (především v druhé polovině 80. let), případně za modernější (od konce 90. let), zanikla (celé nadzemní vedení přešlo pod povrch země) a nebo dožívá dodnes. Odpínače US 22 jsou určené především pro vedení vysokého napětí 22 kV, ale existují i typy pro vedení 35 kV (pak hovoříme o typu US 35). Aktualizace: 31.5.2018 přidány tři odpojovače US 22 z různých míst ČR.

odpínače uo22

Staré odpínače typu UO 22 s hnědými izolátory - se vyrábí od poloviny 70. let a postupně nahrazují starší odpínače typu US 22. Veškerá výroba probíhala v podniku SEZ Krompachy n.p. Od druhé poloviny 90. let tato zařízení nahrazují novější typy jako USV 25 případně typy jiných výrobců (např. typ 982 R z Rožnovské firmy Elmes). Zařízení je víceméně totožné s předchozím typem US, rozdíl je pouze v použitých izolátorech a v materiálu některých částí. A podobně jako u předchozího typu i zde existuje verze pro napětí 35 kV (UO 35). Aktualizace: 31.5.2018 přidáno 5 odpojovačů UO 22 z různých míst ČR.

novější odpínače

Novější odpínače typu USV 25 s hnědými keramickými nebo již s kompozitními izolátory - se vyrábí od začátku 90. let. Kromě zavedené výroby v SEZ Krompachy tato zařízení vyrábí i další firmy (např. Elmes s.r.o. Rožnov). Existují také verze pro napětí 35 kV (typ USV 38). Tyto odpínače jsem nazval "hybridní" protože jsou z části starého a z části moderního typu (hlavně z pohledu vizuálního). Také se jim říká "pulčík". Tato zařízení lze ještě občas zahlédnout, ale také se již vyměňují za moderní typy s kompozitními ("gumovými") izolátory. Aktualizace: 16.6.2017 přidán odpínač z obce Žádlovice.

moderní odpínače

Moderní odpínače různých typů většinou již s kompozitními izolátory - jsou v současné době vyráběné v několika podnicích. V tradici pokračuje samozřejmě také SEZ Krompachy na Slovensku. U nás je vyrábí např. firma IVEP Brno. Ještě koncem 90. let měly tyto odpínače keramické hnědé izolátory, dnes jsou již nahrazeny moderními kompozitními ("gumovými") izolátory. Tato zařízení nesou dnes označení jako FLa a FLb podle typu zhášení elektrického oblouku při odpínání (buď mají tzv. zhášecí komoru - FLa a nebo běžné růžky - FLb). Moderní odpínače jsou dnes nejrozšířenější a stále více nahrazují všechny předešlé starší typy. Aktualizace: 17.5.2018 přidány tři moderní odpojovače z různých míst ČR.

ostatní vn zajímavosti

Ostatní zajímavosti okolo vedení VN - sem patří veškeré další výše nezařazené zajímavosti a informace. Z obsahu například: fotografie ostatních stožárů a zařízení pro VN (linky na ještě dřevěných sloupech, trafostanice, nezvyklé montáže a jiné), přehledy zmapovaných odpínačů, přehledné tabulky a souhrny, statistiky atd. Dále historie výroby odpínačů a také co je a k čemu se používá odpínač, rozdělení podle různých kritérií, jak funguje samotné odpínání u růžkového a moderního odpínače se zhášecí komorou a mnohé další technické informace. Aktualizace: 16.6.2017 přidány další staré pohlednice a 31.5.2018 doplněna tabulka odpínačů podle roku výroby.


Zdroje, literatura a odkazy k problematice odpínačů VN:

[1] - Venkovní odpínače VN vyráběné v podniku SEZ Krompachy.

[2] - Venkovní odpínače VN vyráběné v podniku IVEP Brno.

[3] - Venkovní odpínače VN vyráběné v podniku DRIBO Brno.

[4] - Malá fotogalerie stožárů i odpínačů VN na stránce Chimp.

[5] - Úsečníky (úsekové vypínače) pro venkovní vedení vysokého napětí do 22 kV, Elektrotechnický svaz československý, Praha 1951.

[6] - Úsečníky na vysoké napětí, typ US do 200 A, 10 kV a 22 až 35 kV, Praha 1952.

[7] - Úsečníky na vysoké napätie typu US 10 a US 22 pro 10 a 22 kV, Elektroodbyt 1961.

[8] - Úsečníky na vysoké napätie typu UO 22 a UO 35, Závody silnoproudé elektrotechniky 1977.

[9] - Venkovní komorové odpínače a růžkové úsečníky, Josef Král - IVEP Brno, časopis Elektro č5/1992.


(c) WWW.VYBOJKY-ZAROVKY.CZ / PatrikT. 2016 - 2018.