Úsekové odpojovače VN

Úsekový odpínač, odpojovač, dělič, úsečník, sekční odpínač neboli sekčák...

Tato elektrická zařízení mají mnoho možných názvů, ale já je znám od malička jako "pavouk". Odpojovače jsem sledoval v dětství a zůstalo mi to až do dospělosti. Vždy když se někam jelo, tak jsem se nemohl nevšimnout klasického tvaru odpojovače. V dnešní době však docela rychle mizí výměnou za moderní přístroje. Těch starých je opravdu málo, odhaduji jejich počet na pár stovek, pokud vůbec. A najít odpojovač na dřevěném sloupu je opravdový kumšt. Odpojovače jsem proto začal dokumentovat, dokud jich ještě pár existuje. Své výsledky jsem rozdělil do několika kategorií:

odpínače nejstarší

Nejstarší odpojovače typu Union, Kolín, Belka a další - patří k prvopočátku odpojovačů. Vyrábějí se od 20. let a poslední kusy se ještě kryly v 50. letech s prvními odpojovači typu US 22 od MEZ Krompachy. Od poloviny 20. let až do poloviny 50. let byl běžně k vidění odpojovač typu Union (tzv. "Unioňák") s celo-bronzovými hlavicemi a kontakty na bílých izolátorech typu J, později pak typu VHD (tzv. "fouhádéčka") nebo typu VR. Od 50. let se také, především v Čechách, objevuje odpojovač s jiným mechanismem odpínání, vyráběný v Kolíně, tzv. "Kolíňák". Kontakty jsou na izolátorech typu VR35 a ukončovací izolátor byl většinou řetězec talířů typu K1 nebo i K3. Odpojovače typu Kolín pak nahrazovaly první US 22. Aktualizace: 16.3.2019 přidány tři staré odpojovače různých typů z různých míst ČR.

odpínače us22

Staré odpojovače typu US 22 s bílými izolátory - se vyrábí od 50. let. Od začátku 70. let výroba soustředěna do podniku SEZ (dříve MEZ) Krompachy n.p. Jelikož patří tato elektrická zařízení k nejstarším svého druhu u nás, je tím pádem samozřejmé, že jich je v terénu už nejméně. Někde se vyměnila za zařízení typu UO 22 (především v druhé polovině 80. let), případně za modernější (od konce 90. let), zanikla (celé nadzemní vedení přešlo pod povrch země) a nebo dožívá dodnes. Odpojovače US 22 jsou určené především pro vedení vysokého napětí 22 kV, ale existují i typy pro vedení 35 kV (pak hovoříme o typu US 35). Aktualizace: 4.4.2019 přidány 4 odpojovače US 22 z různých míst ČR.

odpínače uo22

Staré odpojovače typu UO 22 s hnědými izolátory - se vyrábí od poloviny 70. let a postupně nahrazují starší odpojovače typu US 22. Veškerá výroba probíhala v podniku SEZ Krompachy n.p. Od druhé poloviny 90. let tato zařízení nahrazují novější typy jako USV 25 případně typy jiných výrobců (např. typ 982 R z Rožnovské firmy Elmes). Zařízení je víceméně totožné s předchozím typem US, rozdíl je pouze v použitých izolátorech a v materiálu některých částí. A podobně jako u předchozího typu i zde existuje verze pro napětí 35 kV (UO 35). Aktualizace: 4.4.2019 přidáno 19 odpojovačů UO z různých míst ČR.

novější odpínače

Novější odpojovače typu USV 25 s hnědými keramickými nebo již s kompozitními izolátory - se vyrábí od začátku 90. let. Kromě zavedené výroby v SEZ Krompachy tato zařízení vyrábí i další firmy (např. Elmes s.r.o. Rožnov). Existují také verze pro napětí 35 kV (typ USV 38). Tyto odpojovače jsem nazval "hybridní" protože jsou z části starého a z části moderního typu (hlavně z pohledu vizuálního). Také se jim říká "pulčík". Tato zařízení lze ještě občas zahlédnout, ale také se již vyměňují za moderní typy s kompozitními ("gumovými") izolátory. Aktualizace: 4.4.2019 přidán odpojovač USV z obce Janoslavice.

moderní odpínače

Moderní odpojovače různých typů většinou již s kompozitními izolátory - jsou v současné době vyráběné v několika podnicích. V tradici pokračuje samozřejmě také SEZ Krompachy na Slovensku. U nás je vyrábí firmy IVEP Brno a Dribo Brno. Ještě koncem 90. let měly tyto odpojovače keramické hnědé izolátory, dnes jsou již nahrazeny moderními kompozitními ("gumovými") izolátory. Tato zařízení nesou dnes označení jako FLa a FLb podle typu zhášení elektrického oblouku při odpínání (buď mají tzv. zhášecí komoru - FLa a nebo běžné růžky - FLb). Moderní odpojovače jsou dnes nejrozšířenější a stále více nahrazují všechny předešlé starší typy. Aktualizace: 4.4.2019 přidány 3 moderní odpojovače z různých míst ČR.

ostatní vn zajímavosti

Ostatní zajímavosti okolo vedení VN - sem patří veškeré další výše nezařazené zajímavosti a informace. Z obsahu například: fotografie ostatních stožárů a zařízení pro VN (linky na ještě dřevěných sloupech, trafostanice, nezvyklé montáže a jiné), přehledy zmapovaných odpínačů, přehledné tabulky a souhrny, statistiky atd. Dále historie výroby odpínačů a také co je a k čemu se používá odpínač, rozdělení podle různých kritérií, jak funguje samotné odpínání u růžkového a moderního odpínače se zhášecí komorou a mnohé další technické informace. Aktualizace: 16.6.2017 přidány další staré pohlednice a 4.4.2019 doplněna tabulka odpínačů podle roku výroby.


Zdroje, literatura a odkazy k problematice odpínačů VN:

[1] - Venkovní odpojovače VN vyráběné v podniku SEZ Krompachy.

[2] - Venkovní odpojovače VN vyráběné v podniku IVEP Brno.

[3] - Venkovní odpojovače VN vyráběné v podniku DRIBO Brno.

[4] - Malá fotogalerie stožárů i odpínačů VN na stránce Chimp.

[5] - Úsečníky (úsekové vypínače) pro venkovní vedení vysokého napětí do 22 kV, Elektrotechnický svaz československý, Praha 1951.

[6] - Úsečníky na vysoké napětí, typ US do 200 A, 10 kV a 22 až 35 kV, Praha 1952.

[7] - Úsečníky na vysoké napätie typu US 10 a US 22 pro 10 a 22 kV, Elektroodbyt 1961.

[8] - Úsečníky na vysoké napätie typu UO 22 a UO 35, Závody silnoproudé elektrotechniky 1977.

[9] - Venkovní komorové odpínače a růžkové úsečníky, Josef Král - IVEP Brno, časopis Elektro č5/1992.


(c) WWW.VYBOJKY-ZAROVKY.CZ / PatrikT. 2016 - 2019.