Ostatní VN zajímavosti

Ostatní zajímavosti okolo vedení VN

Sem patří veškeré další výše nezařazené zajímavosti a informace. Z obsahu například: fotografie ostatních stožárů a zařízení pro VN (linky na ještě dřevěných sloupech, trafostanice, nezvyklé montáže a jiné), přehledy zmapovaných odpínačů, přehledné tabulky a souhrny, statistiky atd. Dále také technické informace k odpínačům, jejich historie výroby a mnohé další články.


staré pohledy

Vedení VN a odpínače na starých pohlednicích:

Když jsem si prohlížel staré pohlednice měst a obcí, všímal jsem si továren, pouličních lamp a také elektrického vedení. Rozhodl jsem se proto najít nějaké pohlednice, kde by byl odpínač a nebo alespoň zajímavá trafostanice, případně linka VN. Odkaz na článek.


Podél linky 1

Seriál: Podél linky, 1. díl - letiště, opravny a vodárna:

Nový seriál o historii linek VN 22kV. V prvním díle vám představím linku původně z konce 50. let a její odbočky k bývalému letišti Holešov, vodárně a opravnám nákladních automobilů ČSAO. Odkaz na první díl seriálu.


Podél linky 2

Seriál: Podél linky, 2. díl - nejstarší linka Novosady – zámek Holešov:

Seriál o historii linek VN 22kV. Ve druhém díle vám představím nejstarší linku v Holešově, která vznikla ve 20. letech a vedla přes velkou část města až ke zděné trafostanici u zámku Holešov. Odkaz na druhý díl seriálu.


odpínače historie

Historie výroby odpínačů:

Od prvních odpínačů z 20. let, přes odpínače z let 60. až 90. až po dnešní moderní zařízení. Veškeré dostupné informace o historii výroby, podniků, typů odpínačů a použitých izolátorech najdete právě zde. Odkaz na historii odpínačů.


odpínače teorie

Teorie a technické záležitosti ohledně odpínačů:

Co je a k čemu se používá odpínač, rozdělení podle různých kritérií, jak funguje samotné odpínání u růžkového a moderního odpínače se zhášecí komorou a mnohé další technické informace. Odkaz na teorii odpínačů.


odpínače tabulka

Tabulka s údaji o zdokumentovaných odpínačích:

Pro lepší přehled mnou zdokumentovaných odpínačů, jsem vytvořil tabulku se všemi základními údaji, seřazenou podle roku výroby daného odpínače. Ty odpínače, u kterých nešel zjistit rok výroby, jsou uvedeny v dolní části tabulky. Odkaz na tabulku.


dřevěné sloupy

Vedení vysokého napětí na dřevěných sloupech:

I když je to dnes již velmi ojedinělé, lze ještě najít místa, kde je vedení VN stále instalováno na dřevěných sloupech. Mezi taková místa patří například linka nedaleko železniční stanice Domašov nad Bystřicí. Odkaz na článek.


Zpět na hlavní stranu odpínačů